ร้อยแปดเมี่ยงปลา
ร้อยแปดเมี่ยงปลา
บันทึกร้านนี้ 4
เบอร์ติดต่อ 043-514994
ที่จอดรถ มีที่จอดรถ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์
รับจองล่วงหน้า รับ
แทค อีสาน