รูปร้าน ป้าพรอาหารใต้
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 05:30