รูปร้าน ป้าพรอาหารใต้
ปิด จะเปิดในวันพุธ เวลา 05:30