รูปร้าน ครัววรนุช
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 10:00