เมนู ขนมครกเข้าวัง (Kanom Krok Kao Wang) ราชวัตร

ชื่อเมนูและราคา
ขนมครกทรงเครื่อง
ใส่เครื่อง 14 ชิ้น
ใส่เครื่อง 14 ชิ้น
1 สั่งไปแล้วใส่เครื่อง เลือกหน้ รวมหน้าได้ ครับ
THB 40
ขนมครกดั้งเดิม
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
กล่องเล็ก 9 คู่
กล่องเล็ก 9 คู่
ใส่เครื่อง 14 ชิ้น
ใส่เครื่อง 14 ชิ้น
กล่องใหญ่ 12 คู่
กล่องใหญ่ 12 คู่