รูป วันนี้ขาดคงามเข้มข้นลงทั้ง2แก้วเลยคะ ของร้าน ชาตรามือ Central Marina