รูป ตำถาดแซลมอน ของร้าน ร้านดังในเฟซบุ๊ค สาขานครปฐม