รูป ตำถาดปูม้าหอยแครงกุ้งสด ของร้าน ร้านดังในเฟซบุ๊ค สาขานครปฐม