รูป ตำถาดหอยแครงกุ้งสด (หรือกุ้งลวก) ของร้าน ร้านดังในเฟซบุ๊ค สาขานครปฐม