รูป วุ้นเส้นยำ ของร้าน เตี๋ยวบางกอก ไอทีสแควร์หลักสี่