เมนู ปรีชา ซีฟู้ด (Preecha Seafood) นาจอมเทียน

ปลากะพงทอดน้ำปลา

6 รูป39 แนะนำ