เมนู Penguin Eat Shabu (เพนกวิน อีท ชาบู) นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เนื้อวากิว
เนื้อวากิว
วากิวซูชิ
วากิวซูชิ
เนื้อสไลด์
เนื้อสไลด์
สามชั้นสไลด์
สามชั้นสไลด์
สันคอสไลด์
วากิวห่อชีส
วากิวห่อชีส
Load more...