รูป ครีมมี่มาก ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนตัวส่าจืดไปคะ ของร้าน ไฮเวย์ สเต๊ก เซ็นทรัลมารีน่า