รูป บัวลอยลาวาครีมเผือก ของร้าน บัวลอยปริญญา บรรทัดทอง