รูป เซตอาหารเช้า 120บาท ของร้าน Up All Night 24Hrs โชคชัย 4 ซอย 39