รูป เต้าหู้ทรงเครื่อง ของร้าน ร้านอาหารพวงชมพู ชะอำ