รูป 45 day tenderloin ของร้าน อาโนส์ เอ็มควอเทียร์ เอ็มควอเทียร์ โซนฮีลิกซ์ ชั้น 7