รูป ก๋วยจั๊บตีนไก่,หมูยอ ของร้าน ก๋วยจั๊บรสแซ่บ899