รูปร้าน ด้วง อาหารไทย
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 09:00