เมนู ข้าวหมูแดงเลิศรสเจ๊โส่ย (Kao Moo Daeng Lerd Rod Sis Soi)

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
เกาเหลารวมมิตร
เกาเหลารวมมิตร
recommended3 สั่งไปแล้ว
THB 160
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียงพิเศษ
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียงพิเศษ
recommended16 แนะนำ12 สั่งไปแล้ว
THB 50
เกาเหลาหมูกรอบ 1 ขีด
เกาเหลาหมูกรอบ 1 ขีด
recommended3 สั่งไปแล้ว
THB 70
เกาเหลาหมูแดง 1 ขีด
เกาเหลาหมูแดง 1 ขีด
recommended
THB 60
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ (ธรรมดา)
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ (ธรรมดา)
recommended5 สั่งไปแล้ว
THB 50
ต้มเยื่อไผ่หมูสับ
ต้มเยื่อไผ่หมูสับ
recommended1 แนะนำ4 สั่งไปแล้วมีวันพฤหัส และวันอาทิตย์​
THB 30
ข้าวหมูกรอบ พิเศษ
ข้าวหมูกรอบ พิเศษ
recommended3 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวหมูแดงพิเศษ
ข้าวหมูแดงพิเศษ
recommended8 สั่งไปแล้ว
THB 50
ข้าวหมูแดงพิเศษ (ไม่เอามัน)
ข้าวหมูแดงพิเศษ (ไม่เอามัน)
recommended3 สั่งไปแล้ว
THB 50
อาหารจานหลัก
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียงพิเศษ
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียงพิเศษ
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ กุนเชียง
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ
ต้มเยื่อไผ่หมูสับ
ต้มเยื่อไผ่หมูสับ
กุนเชียงเส้นละ 40 บาท
กุนเชียงเส้นละ 40 บาท
ข้าวหมูแดงพิเศษ (ไม่เอามัน)
ข้าวหมูแดงพิเศษ (ไม่เอามัน)
Load more...