1. รวมรูป ร้านอาหาร ข้าวหมูแดงเลิศรสเจ๊โส่ย (Kao Moo Daeng Lerd Rod Sis Soi) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ข้าวหมูแดงเลิศรสเจ๊โส่ย - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ