เมนู Starbucks All Season Place

ชื่อเมนูและราคา
เมนูร้อน
เอสเพรสโซ่ ร้อน (1 ช็อต)
Espresso Hot (Solo)
THB 90
เอสเพรสโซ่ ร้อน (2 ช็อต)
Espresso Hot (Doppio)
THB 105
เมนูร้อน-เล็ก
เมนูร้อน-กลาง
เมนูร้อน-ใหญ่
เมนูเย็น-เล็ก
เมนูเย็น-กลาง
เมนูเย็น-ใหญ่
เมนูปั่น-เล็ก
เมนูปั่น-กลาง
เมนูปั่น-ใหญ่
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Cinnamon Roll
ice chocolate signature .
Granola Dark Mocha Frappuccino
Granola Dark Mocha Frappuccino
Starbucks Nitro Cold Brew
Starbucks Nitro Cold Brew
Matcha earl grey jelly
Matcha earl grey jelly
Yuzu Honey Jelly Yogurt Frappuccino
Load more...