1. รวมรูปร้าน ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ สาขาท่าเตียน (ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ ท่าเตียน) ท่าเตียน

รูปทั้งหมดร้าน ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ ท่าเตียน ท่าเตียน