รูป บะหมี่เหลืองแห้ง ของร้าน บะหมี่เจ๊เน้ย อุทัยธานี