เมนู 103 Bed and Brews

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Nitro Cold Brew Coffee
Nitro Cold Brew Coffee
caramel macchiato
caramel macchiato
Coffee Tonic – “Som Jeed” โทนิค ส้มจี๊ด
Coffee Tonic – “Som Jeed” โทนิค ส้มจี๊ด
น้ำอัญชัญ
น้ำอัญชัญ
Cold Brew Coffee - White
Cold Brew Coffee - White
ชาไทยสกัดเย็น
ชาไทยสกัดเย็น
Load more...