เมนู เป็ดพะโล้ ข้างโรงรับจำนำนนทบุรี (เจ้าเก่า)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูอาหาร
เป็ดตัวเล็ก
แล้วแต่ขนาดราคาเริ่มต้น
THB 320
เป็ดตัวใหญ่
2 สั่งไปแล้วแล้วแต่ขนาดราคาเริ่มต้น
THB 350
ไก่เนื้อตัว
THB 200
ไก่บ้านตัวเล็ก
แล้วแต่ขนาดราคาเริ่มต้น
THB 350
ไก่บ้านตัวใหญ่
แล้วแต่ขนาดราคาเริ่มต้น
THB 380
ไส้เป็ด
1 สั่งไปแล้ว
THB 30
เลือดเป็ด
1 สั่งไปแล้ว
THB 25
เต้าหู้
1 สั่งไปแล้ว
THB 25
ไข่พะโล้
THB 35
ต้มถั่ว
THB 35
ขาไก่
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
ลิ้นหมูเล็ก
THB 85
ลิ้นหมูใหญ่
2 สั่งไปแล้ว
THB 90
หูหมู
THB 70
กระเพราหมูเล็ก
THB 120
กระเพราหมูใหญ่
THB 150
หมูสามชั้น
THB 80
ขาหมู
THB 70
เป็ดตัวกลาง
1 สั่งไปแล้วแล้วแต่ขนาดราคาเริ่มต้น
THB 340
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เป็ดพะโล้
เป็ดพะโล้
กึ๋น ตับ หัวใจ หูหมู
กึ๋น ตับ หัวใจ หูหมู
เครื่องใน
เครื่องใน
ไข่พะโล้และเต้าหู้
ไข่พะโล้และเต้าหู้
ไส้หมู
เป็ดตัวกลาง
Load more...