รูป ปูม้าดองซีอิ๊วโคชูจัง (1 ตัว) ของร้าน บอนชอน เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ