เมนู Cafe 9 Jim Thompson

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
แมงโก้แทงโก้สมูธตี้
แมงโก้แทงโก้สมูธตี้
ข้าวผัดสับปะรดกุ้ง
ข้าวผัดสับปะรดกุ้ง
น้ำอัญชันมะนาว
ข้าวอบสับปะรดกุ้ง
ข้าวซอยเส้นโซบะเป็ดย่าง
ข้าวซอยเส้นโซบะเป็ดย่าง