รูป ปาร์ตี้หมูสะเต๊ะอาซ้อ 90 ไม้ ของร้าน หมูสะเต๊ะอาซ้อ สาขาใหญ่ สะพานพระนั่งเกล้า