รูปทั้งหมดร้าน มีเส้น ก๋วยเตี๋ยวเรือ และหม่าล่าปากแหก กังสดาล