รูป ลูกชิ้นลวกจิ้ม##1 ของร้าน เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์