1. รวมรูป ร้านอาหาร เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ (Yentafo Kruengsonge by A. Mallika) เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โดยคนที่ไปกินจริง

รูป เย็นตาโฟทรงเครื่อง##1 ของร้าน เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ - Wongnai