รูป ชุดสุขล้นทะเลสด ฟรี เป็ดย่างจานเล็ก 699 บาท ของร้าน เอ็มเค เรสโตรองต์ Central Marina