รูป กุ้งแช่น้ำปลา ของร้าน ปูขี่พริก ปูดองปลาร้านัวเจ้าแรกของโลก