1. รวมรูป ร้านอาหาร James Cheese (เจมส์ชีส) เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เจมส์ชีส เซ็นทรัลเวิลด์ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ