รูปทั้งหมดร้าน 26BraisedBeef (26 ยี่ สับ หลก) สี่กั๊กพระยาศรี