รูปร้าน Shabu Sen เค วิลเลจ
ปิด จะเปิดในเวลา 10:00