รูป ไก่โดนใจ 1 ของร้าน เคเอฟซี ปั๊มปตท.รังสิต-ปทุมธานี