รูป สุขทุกวัน ไก่ทอด ของร้าน เคเอฟซี ปั๊มปตท.รังสิต-ปทุมธานี