รูป ไก่ใจเด็ดเผ็ดดุดัน 1 ชิ้น ของร้าน เคเอฟซี ปั๊มปตท.รังสิต-ปทุมธานี