รูป ชิดแอนด์แชร์ เผ็ดดุดัน 21 ชิ้น ของร้าน เคเอฟซี ปั๊มปตท.รังสิต-ปทุมธานี