รูป ไก่ครบทีม ของร้าน เคเอฟซี ปั๊มปตท.รังสิต-ปทุมธานี