รูป ชุดผักบุฟเฟ่ต์ ของร้าน พุงกาง ชาบู พระยาสัจจา 9