1. ข้่่าวหมกไก่ • ข้าวหมกสามสี หุงแบบโบราณ ข้าวนุ่มเป็นเม็ด หอมเครื่องเทศและควันเตา ร้าน Yellow Rice ซอยคอนแวนต์
ข้าวหมกสามสี หุงแบบโบราณ ข้าวนุ่มเป็นเม็ด หอมเครื่องเทศและควันเตา - ข้่่าวหมกไก่
0 Like0 Comment
LikeShare
photo