1. รวมรูป ร้านอาหาร "Hai" somtum convent ("ไฮ" ส้มตำคอนแวนต์) สีลม โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน "ไฮ" ส้มตำคอนแวนต์ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ