รูป สลัดเมืองเหนือ ราคา 185 บาท+ ของร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ Siam Square One