รูป แซนวิชชาร์โคลทรัฟเฟิลและไข่ ราคา 125 บาท takeaway ของร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ Siam Square One