รูป กระเทียมย่าง##1 ของร้าน Bar B Q Plaza มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่