เมนู Meruto Sushi Ratchapruk

ชื่อเมนูและราคา
Sushi
Jumbo2 (4 ชิ้น /กล่อง)
4 ชิ้น / กล่อง ( 2 กล่อง )
THB 910
Jumbo(4 ชิ้น/กล่อง)
4 ชิ้น / กล่อง (1 กล่อง)
THB 550
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
คอร์ส 12 คำ
ซูชิหน้าเป่าฮื้อ
ซูชิหน้าเป่าฮื้อ
ข้าวห่อสาหร่ายหน้าไข่หอยเม่น
ข้าวห่อสาหร่ายหน้าไข่หอยเม่น