รูป Crunchy Salmon Foiegras Cheese##1 ของร้าน Sushi Hiro The Mall Bangkapi